Karlova herrgård

Karlova herrgård grundades år 1793 då den separerades från Tähtvere herrgård. År 1828 köpte Thaddeus von Bulgarin herrgården och byggde gården dubbelt så stor som förut. Under Bulgarinernas tid blev Karlova herrgård ett centrum för det lokala ryska kulturlivet. Herrgården har en anmärkningsvärd konst-, litteratur- och skattesamling; däribland den största privatsamlingen av kartor i hela Ryska imperiet.

Karlova herrgård grundades år 1793 då den separerades från Tähtvere herrgård. År 1828 köpte Thaddeus von Bulgarin herrgården och byggde gården dubbelt så stor som förut. Under Bulgarinernas tid blev Karlova herrgård ett centrum för det lokala ryska k

Egenskaper och utrustning
Newsletter