Katkuallikas

Söder om Simuna kyrka finns Katkuallikas, som är början till den 122 långa Petja å. I gammalt estniska stod "katk" för en öppning i källan. Källan under golvet av en mjölkförkylningsbod är mycket rik på vatten. Den förser ån med så mycket vatten redan från början att en kanotexkursion vid Pedja å kan påbörjas redan här. I närheten av källan finns en viloplats med gunga och bänk. På samma plats avslutar Simunaskolans naturstig, som börjar bakom skolhuset.

Söder om Simuna kyrka finns Katkuallikas, som är början till den 122 långa Petja å. I gammalt estniska stod "katk" för en öppning i källan. Källan under golvet av en mjölkförkylningsbod är mycket rik på vatten. Den förser ån med så mycket vatten reda

Egenskaper och utrustning
#visitestonia