Kavilda forndal

Kavilda forndal är ett av områdets och hela Tartu landskaps vackraste naturobjekt. Genom dalen rinner Kavilda flod. På vissa ställen ser man sandstensklippor och vattenkällor. Den mest kända är Kavilda offerkälla vid Tartu-Viljandi landsväg. Forndalen börjar vid Elva och är nästan 19 km och slutar vid Emajõgis lågmarker. I dalen rinner Kavilda flod, på dess stränder sträcker sig myrar och man har också byggt reservoarer. I delen som är under statligt skydd är dalen nästan 1 km bred.

Kavilda forndal är ett av områdets och hela Tartu landskaps vackraste naturobjekt. Genom dalen rinner Kavilda flod. På vissa ställen ser man sandstensklippor och vattenkällor. Den mest kända är Kavilda offerkälla vid Tartu-Viljandi landsväg. Forndale

Egenskaper och utrustning