Keila folkskola - minnesmärke över det estniska frihetskriget

Huset för Keilas folkskola är unikt i Estland eftersom det är ett minnesmärke över stupade i det estniska frihetskriget. Byggnaden är i sten och har två våningar med en hög sockelvåning och utbyggd takvåning. Den uppfördes 1929-1930 och projekterades av arkitekten Madis Kolk.
Till vänster i entrén finns en marmortavla med årtalet 1930 och till höger en marmortavla med inskriptionen: "Keila tätort och kommun lät uppföra detta skolhus till minne av dem som stupade i det estniska frihetskriget"
Bra att veta: Keilaskolan bedriver idag verksamhet i byggnaden.

Huset för Keilas folkskola är unikt i Estland eftersom det är ett minnesmärke över stupade i det estniska frihetskriget. Byggnaden är i sten och har två våningar med en hög sockelvåning och utbyggd takvåning. Den uppfördes 1929-1930 och projekterades

Egenskaper och utrustning