Keramikverkstad Tigukass

I keramikvärkstaden hittar du en utställning av May och Ursula Aavsalus keramik, både dekorativ och brukskeramik. Likaledes får du köpa föremål som du gillade.

Egenskaper och utrustning
Newsletter