Kilplaste by

Kilplaste by i f.d. Müüslers herrgårdspark är en egenartad temapark, vars objekt och attraktioner hänger samman med sagotraditionen "kilplased" som anses vara lite dumma människor.
Kilplala by är uppdelad i tre delar: själva Kilplala, idrottsplatserna och frisksportstig ute i det gröna. Du kan bekanta Dig med Kilplala by efter överenskommelse i förväg. Man kan även tälta i Kilplala. Intressant att veta: Begreppet "kilplased" skapades av Fr. R. Kreutzwald efter tysk förebild. Enligt Kreutzwald härstammade "kilplased" från Uppakallo by som låg i Peetri socken i Järvamaa.

Kilplaste by i f.d. Müüslers herrgårdspark är en egenartad temapark, vars objekt och attraktioner hänger samman med sagotraditionen "kilplased" som anses vara lite dumma människor.
Kilplala by är uppdelad i tre delar: själva Kilplala, idrottsplat

Egenskaper och utrustning