Tillbaka

Bäverleden

Den 1 km långa Bäverleden ligger i Oandu, Lahemaa nationalpark. Det tar ungefär en halvtimme att passera hela leden. Studieleden presenterar Altja å, ådalen och omgivande ekosystem. I den djupa ådalen kan du se bävrarnas framfart i form av bäverdammar, deras boplatser på branterna och gnagda träd. Bäverleden erbjuder skön omväxling efter en lång buss- eller biltur runt Lahemaa.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • DC
  • Rekreationsområde/picknickplats