Tillbaka

Centraltorget i Tõrva

Centraltorget i Tõrva fokuserar på fotgängares komfort och fritidsmöjlighgeter. Större delen av centraltorget på ca 13 000 kvadratmeter tas upp av gångvägar och aktivitetsplatser.
Grönarbeten omfattade 5000 kvadratmeter, närmare 2000 träd och buskar planterades. Tõrva centraltorg sträcker sig från det historiska värdshuset till Tõrva rådhus och vidare som en imaginär fortsättning fram till sjön Veskijärv.
Centraltorget i Tõrva. Arkitekter Mari Rass, Ott Alver, Alvin Järving och Illimar Klammer.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Tillträde för rullstol finns
  • Aktiviteter för barn
  • Informationstavlor
  • Objektbelysning
  • Gratis parkering
  • Rekreationsområde/picknickplats