Tillbaka

Estlands Statsdomstol

I byggnaden ligger Republiken Estlands högsta domstol – Estlands Statsdomstol - som verkade i Tartu redan under åren 1920-1935. Byggnaden byggdes för soldater år 1763, år 1808 byggdes universitetets sjukhus på dess ruiner och sedan 1995 ligger Statsdomstolen här. Man kan ej gå in.

Se även flygfotot (av Joel Tammet).


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Objektbelysning
  • Avgiftsbelagd parkering
  • Rekreationsområde/picknickplats