Tillbaka

Fabrikstorget i Kärdla

1830 grundade baronsläktet  Ungern-Sternberg en ylletygsfabrik i Kärdla. Dagens fabrikstorg låg i mitten av fabrikskomplexet. Fabriksbyggnaden på 4 våningar stod vid Nuutri flod vid fabriksgårdens södra kant. Vid fabriksgårdens västra kant stod fabriksdirektörens hus - idag det s k Långa huset där Hiiumaas museum ligger.

Vid torgets norra kant uppfördes 4 envåningshus i trä som är bevarade än idag - s k förmanshus för fabrikens högre befattningshavare, dessa hus hade även stora trädgårdar.

Vid torgets östra kant stod ett hus med pelare, det s k Sommarhuset, fram till slutet av 1970-talet. Det brukade vara direktörens bostad under de första verksamhetsåren av fabriken.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • Gratis parkering