Tillbaka

Frihetsbron

Frihetsbron är en bro i Tartus innerstad som korsar ån Emajõgi. Bron förenar Laigatan med Venegatan. Bron, vars broplatta är av järnbetong och båge av stål, öppnades den 30 juli år 2009. Bron har en längd på 90 meter och en bredd på 13,35 meter. Under mörka tider är bron belyst. På betongytorna på nedre delen av bron kan du hitta en hel del attraktiv gatukonst.

Sedan forntiden har platsen varit en plats för förbindelse, eftersom det finns höga kuster och en smal flodbädd vid brons läge. Man vet dock inte exakt hur många broar det har funnits här innan Frihetsbron.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Tillträde för rullstol finns
  • Informationstavlor
  • Objektbelysning