Tillbaka

Gamla Anatomikum i Tartu

Anatomikum som var arbetsplatsen till flera av 1800-tals kända läkare och vetenskapsmän färdigställdes år 1805 enligt J.W. Krauses projekt på Dombergets södra lutning på stället av före detta svenska K. Gustavs bastion. Byggnaden som ursprungligen byggdes som en klassicistisk rotund fick under ombyggnaden 1825-1827 extra vingbyggnader enligt Krauses projekt. Sin nuvarande form fick anatomikum under ombyggnaderna som utfördes 1856-1860.

Sitt nuvarande namn - Gamla Anatomikum - fick byggnaden år 1888, i samband med byggandet av den så kallade nya anatomikum.

Tartu Universitets Mediciniska Fakultets kollektioner kan besökas i Vetenskapscentret AHHAA.Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • Objektbelysning
  • Gratis parkering
  • Avgiftsbelagd parkering
  • Rekreationsområde/picknickplats