Tillbaka

Gamla kraftverket i Kärdla

Uppförandet av Kärdla kraftverk påbörjades år 1954. Det är ett funktionsdugligt dieseldrivet kraftverk med all nödvändig utrustning. Alla system är i bruksskick.

Kraftverkets skorsten byggdes 1953-1954 av specialtegel för skorstenar. Skorstenen är 40 meter hög.

Kärdla kraftverk stängdes 1977 och dess 8 dieselmotorer konserverades när Hiiumaa (Dagö) anslöts till Estlands allmänna kraftnätverk via en sjökabel från Saaremaa (Ösel).

Kraftverksanläggningen vid den vackra Nuutri flod bildar en unik helhet som alla intresserade kan se utvändigt.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Informationstavlor