Tillbaka

Harkuskogens naturled

Den 8 km långa leden börjar från parkeringen i Harkuskogens nordöstra del vid Tähetornigatan och följer flera skogsvägar och -stigar. Det tar ca 3-5 timmar att klara hela leden. Leden har flera rast- och viloplatser och är väl märkt med skyltar till 13 intressanta platser som är värda en närmare titt. Leden är cirkelformad och slutar vid startpunkten, men kan även passeras etappvis, t.ex till Harku herrgård. Leden presenterar Harkus sanddyner, olika skogs- och kärrtyper samt Harku herrgård med en artrik herrgårdspark.


Egenskaper och utrustning
Tilläggsinformation
Längd/distans 8.0
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • Utsiktstorn