Tillbaka

Jägala vattenfall

Jägala vattenfall ligger i nedre delen av Jägala å, cirka fyra kilometer från ån som mynnar ut i Finska viken. Vattenfallet är nästan åtta meter högt och över 50 meter brett. Jägala vattenfall är det bredaste naturliga vattenfallet i Estland.

Vattenfallet ser egendomligt ut på vintern, då de frusna vattenmassorna förvandlas till en isvägg med stora istappar framför. Det kan hända att en istunnel bildas mellan väggen och tappar.

Intressant att veta: den nedre delen av Jägala å, mellan vattenfallet och havet, är ett av de mest värdefulla fiskeområdena i Estland. här finns mycket röding och lax.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • Rekreationsområde/picknickplats