Tillbaka

Jägala vattenfall

Jägala vattenfall ligger i nedre delen av Jägala å, nästan 4 kilometer innan ån löper till Finlands vik. Vattenfallet är nästan 8 meter högt och över 50 meter brett. Det är det bredaste naturliga vattenfallet i Estland.

Vattenfallet ser egendomligt ut på vintern, då de frusna vattenmassorna förvandlas till en isvägg med stora istappar framför. Det kan hända att en istunnel bildas mellan väggen och tappar. Intressant att veta: Jägala ås nedre del mellan vattenfallet och havet är ett av de mest värdefulla fiskeområden i Estland: här finns mycket av röding och lax.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • Rekreationsområde/picknickplats