Tillbaka

Järnvägsstationen i Tartu

Tartus järnvägsstation byggdes 1876 utanför stadsgränsen. Till järnvägsstationen kom man längs Maarjamõisagatan som kantades av stora träd. Järnvägsstationens huvudbyggnad är ett tredelat hus med kroppåstak och typfasad. Bredvid huvudbyggnaden låg det lagerhus, perronger, depå, ett vattentorn och två bostadshus för järnvägsanställda.
På 2000-talet restaurerades byggnaden allteftersom, ansvarig arkitekt var Aivar Roosaar. 2012 öppnades byggnaden på nytt för passagerare. Nu finns även kaféet Wedur i stationsbyggnaden som bringar glädje åt passagerarna. 
Framför stationen finns cykelparkering, uthyrning av elbilen Elmo och hyresparkeringen för Tartu Smart Bike.
Stadsregistret över kulturarv


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Tillträde för rullstol finns
  • Seminarielokal
  • Informationstavlor
  • Objektbelysning
  • WC
  • Tilläggstjänster
  • Utställning
  • Souvenirer