Tillbaka

Jõesuu hängbro

Jõesuu by i Pärnumaa har fått sitt namn efter ortens vattendrag. Här är platsen där Navesti å mynnar ut i Pärnufloden.
Pärnumaas längsta hängbro, Jõesuu hängbro över Pärnufloden byggdes år 1975. Bron är 67,5 m lång.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Informationstavlor