Tillbaka

Kallaste klint på Hiiumaa

Kallaste klint är en ca 400 meter lång och upp till 10 meter hög kalkstensklippa. Uppe på klinten växer en gammal tallskog som skuggar skogsstigen längs klinten. I klintens södra del ser man en blottad s k bioherm, ett rev bildat av koraller och andra ryggradslösa havsdjur som är ett av de mest imponerande av sitt slag i Estland. Flera sällsynta ormbunks- och blomväxtarter växer i sprickor i klintens kalksten.
Enligt legenden hade Hin onde en smedja inne i klinten medan esterna kämpade för sin frihet mot erövrande korsriddare. Där smidde han vapen åt lokala invånare...


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • Vandringsleder
  • DC