Tillbaka

Köldpelaren i Jõgeva stad

En köldpelare står placerad vid Jõgeva stadgräns. Estlands köldrekord -43,5*C har mätts just i Jõgeva, år 1940. En till temperatur finns angiven på pelaren, nämnligen har även köldrekordet år 2003, -37,6*C, uppmätts i Jõgeva.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Tillträde för rullstol finns
  • Informationstavlor
  • Gratis parkering