Tillbaka

Liiapeksi-Aegviidu vandringsled (27 km)

En 2,5 km sträcka av vandringsleden består av en plankstig, vissa sträckor överlappar med Paukjärvs och Jussi naturvandringsleder och tack vare flera tält- och eldningsplatser är leden utmärkt för en 2-3 dagars vandring. Leden är markerad med röda färgprickar och vit-röd-vita markeringar på trädstammar eftersom den även överlappar med Oandu-Aegviidu-Ikla vandringsled.

Eftersom leden löper i Lahemaa nationalpark och i Põhja-Kõrvemaa naturskyddsområde bör man följa de lagstadgade begränsningarna.

OBS! På grund av markägares vägran att låta leden passera genom deras fastigheter har den 5 kilometer långa Liiapeksi-Järvi-Pikkjärvsträckan avvecklats.
Det vackra och omväxlande landskapet är värt att upplevas!


Egenskaper och utrustning
Tilläggsinformation
Längd/distans 27.0
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • Utsiktstorn
  • DC
  • Rekreationsområde/picknickplats
  • Tältområde