Tillbaka

Loode ekbestånds naturstudieled

I Loode ekstånd finns det ett gammalt ekbestånd, en trääng och ett område som vårdas som trääng och strandäng samt sällsynta växt- och djurarter. 
Man kan bara ana, et Loode ekbestånds äldsta del består av träd som blev kvar här efter Peter den stores flottbyggnings kampanj. Tillsammans med ek växer här även vårtbjörk, glasbjörk, asp, ask och rönn. Man har hittat 14 olika sorter orkidéer i ekbeståndet.
Bra att veta: skogen togs under naturskydd år 1955. År 2003 öppnades ett fågelskådningstorn här. Loode ekstånd är ett av få bevarade naturligt etablerade ekstånd i Estland.


Egenskaper och utrustning
Tilläggsinformation
Längd/distans 2.8
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • Utsiktstorn