Tillbaka

Naturleden vid sjön Paukjärv

Paukjärvs naturled är 5 km lång och cirkelformad, utmärkt med gula färgmarkeringar på träden. Naturleden sträcker sig längs åsarna vid sjön Paukjärv och dalarna mellan dessa. Möjlighet att beskåda växlande skogstyper – mörk och fuktig lundskog och ljus barrblandskog.
Du kan starta din vandring från Paukjärvs eller Koersilla parkeringsplats. Leden kan passeras både till fots och med cykel. Vid sjön Paukjärv kan du fortsätta till en plankväg för en vandring på myren Kõnnu Suursoo eller kombinera vandringsturer på Jussi och Paukjärvs naturleder.


Egenskaper och utrustning
Tilläggsinformation
Längd/distans 5.0
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • Utsiktstorn
  • DC
  • Rekreationsområde/picknickplats
  • Tältområde