Tillbaka

Nohipalu Mustjärv

Nohipalu Mustjärv ligger 0,5 km söder om Nohipalu Valgjärv. Sjön är mycket större och en fullständig motsats till Valgjärv. Skogssjöns stränder är låga och kärriga och i synnerhet i den södra delen svåra att komma fram till.
Mustjärv har ett mycket syrerikt vatten med en låg transparens (endast 0,4 m) och vattendraget är rikt av organiska ämnen. Vid utflykt kan man vila på sjöstranden vid eld eller ha picnic på sittplatser under ett skyddstak.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • Rekreationsområde/picknickplats