Tillbaka

Offerkällor "Saula Siniallikad" (Saula Blåkällor)

Källor har alltid ansetts viktiga i Estland, de flesta var kända för sina botande egenskaper.
Saula Blåkällor omfattar tre större källor och de har en vattenmängd av 20-30 liter per sekund. Källornas olika färgtoner (blågrön Blåkälla, brunsvart Svartkälla och gråblå Vitkälla) är orsakad av återspegling av ljus från sandpartiklarna från bottnet genom ett klart vattenskikt.

Folkmun pratar att Blåkällans vatten skulle bota alla sjuka, om man offrar silversmycken, pengar eller pärlor i dem.
Om man inte offrar någonting, kan däremot Harju läns älva Tölp själv komma och hämta dem från ditt hem.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • Gratis parkering
  • Vandringsleder