Tillbaka

Ööbikuorg (Näktergalsdalen) och Rõuges sjöar

Den 10 km långa och 52 meter djupa Rõuge erosionsdal inrymmer hela sju sjöar: Kahrila, Tõugjärv, Ratasjärv, Kaussjärv, Rõuge Suurjärv, Liinjärv och Valgjärv. Sjöarna binds samman av Rõuge eller Ajo å som börjar från Tindioru dal.

Rõuge erosionsdals sidodalar är Tindi-, Külm-, Mõhk-, Ööbikuorg, Tinopeetri, Hinni, Sikasoo och Järveotsa dal. Den mest kända av dem är den 300 m långa och 12-15 m djupa Ööbikuorg (Näktergalsdalen) som angränsar till den forntida borgbacken. På våren, när häggen står i blom, ljuder hela dalen av näktergalssång – därav även dalens namn.

På kanten av Ööbikuorg ligger Ööbikuoru Besökscentrum, där man kan få information om naturen, historian och klimatförändringarna.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • Vandringsleder
  • Utsiktstorn
  • DC
  • Rekreationsområde/picknickplats