Tillbaka

Ottens kvarnsbro eller Siims bro

Ottens kvarnsbro är känd från filmen "Sista reliken". Det är stället där Siim förhindrar ryttare som följer huvudkaraktärer med en brobalk och en av följarnas hästar faller i ån. 

Kvarnens ägare Jaan Otten lät bygga kvarnsbron år 1916 efter Tartus stenbro, bron har även fungerat som kvarnens fördämning. Vattenkanalen som byggd av malmstenar är endast delvis bevarad. Vattenkvarnens fördämning är byggd av malmsten med två stora bågformade öppningar i betong, som kan stängas med grindar.

Ottens kvarnsbro är gränsen till Ahja åns erosionsdals naturskyddsområde. Bron finns också med i det statliga registret över kulturarv.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Tillträde för rullstol finns
  • Informationstavlor
  • Gratis parkering
  • WC
  • Rekreationsområde/picknickplats