Tillbaka

Parken "Pimeaed" ("Mörka trädgården")

Detta är Narvas äldsta park och ett exempel på parkarkitektur från slutet av 1800-talet. Parken ligger på bastionen Victoria. I parken med omnejd finns två minnesmärken. Det första är ett gjutjärnskors från år 1853, tillägnat bastionen Victoria och de ryska soldater som stupade under belägringen av Narva i det Stora nordiska kriget. Det andra minnesmärket utmärker begravningsplatsen för de som stupade i Frihetskriget i november år 1918.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Tillträde för rullstol finns
  • Objektbelysning
  • Gratis parkering
  • Rekreationsområde/picknickplats