Tillbaka

Pärnu Lerbad

Lerbadets neoklassiska byggnad är en av de viktigaste symbolerna i kurorten Pärnu. Byggnaden är projekterad av Olev Siinmaa och balttyska Erich von Wolffeldt och Aleksander Nürnberg, den blev färdig 1926-1927 i stället för en badanstalt som brändes under det första världskriget. Pärnu lerbads historia, likaså Pärnus historia som kurort kan dock anses ha börjat 1838, då man vid badanstalten vid havet började erbjuda varma karbad på sommaren och bastunöjen på vintern.  

Även under sovjettiden fortsatte lerbadet i tjänst av det arbetande folkelts hälsa, men då Estland åter blev självständigt, lämnades byggnaden tom och utan funktion. År 2014 öppnades en mysig boutique-spa i den historiska byggnaden av Pärnu lerbad.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • Objektbelysning
  • Rekreationsområde/picknickplats