Tillbaka

Pullijärve vandringsled

Den 3,6 km långa vandringsleden går runt Pullijärve, som också kallas för Pullipõdra insjön. Insjön passar för fiske och bad samt RMK Pullijärve skogshus ligger på norra stranden av insjön. På vandringsleden kan man bekanta sig med omgivande natur och historian av Misso området.

Under våren och hösten kan leden vara våt på vissa ställen. Vandringsleden börjar och slutar vid RMK Pullijärve skogshus.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Informationstavlor