Tillbaka

Räpina poldri skyddsområde

Räpina polder är ett fågelområde med internationell betydelse där flera skyddade fågelarter häckar ocf flyttar. De mest betydelsfulla skyddade arterna som häcksr är kornknarr, svarttärna och tvärgmås, för vilken Räpina polder är ett av bästa häckningsområden i Estland. Av flyttfåglarna är de viktigaste arterna trana och bläsgås. Polder är även en viktig häcknings- och viloplats för vattenfåglar och beckasiner. Under flyttperioden passerar tillsammans 1,5 miljoner fåglar området. Området är den viktigaste samlingsplatsen av flyttfåglar i Östra Estland. För fågelskådning finns utsiktstorn upprättade.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Gratis parkering
  • Utsiktstorn
  • DC
  • Rekreationsområde/picknickplats