Tillbaka

Roiupalu studieled

Denna vandringsled rymmer oerhört mycket som är karaktäristiskt till Södra Estland: slingrande Hatiku ström, måleriska vyer över ån Ahja och dess sandstensklippor, den enda mossen (Linajärve) på kusten av Ahja åns forndal, "propp-gran" och rekord-tall samt teckningarna på träblock som presenterar små däggdjur. Leden är markerad med orange färg på trästammarna. Studieleden är medelsvår till lätt, men det finns halkrisk på vissa bergsluttningar. Leden är endast lämplig att genomgå till fots.


Egenskaper och utrustning
Tilläggsinformation
Längd/distans 2.5
  • Utrustning
  • Passar barn
  • Informationstavlor
  • Gratis parkering
  • Rekreationsområde/picknickplats