Tillbaka

Ruinerna av Puski kyrka (Puski kiriku varemed)

Den ortodoxa kyrkan i Puski och ett skolhus för barnen i församlingen uppfördes under åren 1889-1891. Det udda valet av plats kan förklaras med att den förste prästen i Puski var ryss och hade dålig lokalkännedom. Marken hörde till Ungern-Sternberg som var en stor motståndare till den ortodoxa trons utbredande och konversioner i allmänhet, och tilldelade kyrkan ett stycke mark i ett närmast folktomt skogsområde. Idag ligger Puski kyrka och skolhus i ruiner, och i den stilla tallskogen vilar en bykyrkogård.


Egenskaper och utrustning