Tillbaka

Sääretirp

Så kallas en landsudde på Dagö. Bland annan skyltning visar även Dagös egna jätte Leiger vägen dit. Det är en ås i riktning från nordost till sydväst, som har vegetationstäcke i högre delar men som sedan försvinner i havet med endast klapperstenstäcke. Av träd och buskar finns här bl.a. skogstry, brakved, getapel och skogsolvon. På stranden slingrar sig rader av strandkål som under blomningen ger stranden en förtjusande vit lyster. För att inte tala om den romantiska miljön från blommande nyponbuskar.
Bland Kassari öns mest kända sommargäster måste författaren Aino Kallas och språkvetaren och diplomaten Oskar Kallas nämnas.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Vandringsleder
  • DC
  • Rekreationsområde/picknickplats
  • Tältområde