Tillbaka

Sagadi herrgårdspark och dendrologisk park

Denna park med sina väldiga gamla träd är en oskiljbar del av herrgårdskomplexet. I Sagadi park växer Estlands grovaste vresalm och ekar som med sin 33 meters höjd tillhör bland de högsta i landet.

1985 anlades en dendrologisk park på 5,1 hektar vid herrgårdskomplexets vänstra sida. Introducerade träd- och buskarter är planterade efter släkten, alla arter är markerade med artnamn, informationstavlor finns uppsatta för att hjälpa intresserade. Den dendrologiska parken har totalt över 120 olika arter.

 • Du är säker här

Egenskaper och utrustning
 • Möjlighet att boka guidning
 • Estniska
 • Engelska
 • Finska
 • Ryska
 • Utrustning
 • Tillträde för rullstol finns
 • Passar barn
 • Informationstavlor
 • Objektbelysning
 • Gratis parkering
 • Vandringsleder
 • WC
 • Rekreationsområde/picknickplats