Tillbaka

Saku Herrgårds park och exposition av bergarter

Saku Herrgårds park ligger på en landskapsmässigt hög kalkstensklippa. Parkens gamla träd syftar på dess höga ålder och en eventuell härkomst från början av 1800-talet.

Parken har fri form och den är renoverad samt här finns en originalnära vägnätverk på granitsten tillsammans med bänkar vid vägen. Dessutom finns här parkeringsplatser, parkbelysning, paviljong och pergola.

I parken har man återställt gruvors linje och en exposition av bergarter, där man ka få en överblick av olika bergarter under olika tidsperioder.

  • Du är säker här

Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Tillträde för rullstol finns
  • Informationstavlor
  • Objektbelysning
  • Gratis parkering
  • Vandringsleder
  • WC
  • Rekreationsområde/picknickplats