Tillbaka

Skulpturen "Pojken med fisk" på Johan Laidoners fält

På fältet som fick sitt namn till ära av estniska militären och politikern Johan Laidoner låg en marknad under medeltiden, fältet brukade då också vara stadens viktigaste torg.
Efter att man hade avslutat torghandel, formade man om fältet till en park. 
Idag finns fontän "Pojken med fisk" i mitten av parken, som skapades av skulptören August Vomm. Enligt legenden fick man endast sälja fisk på marknaden som var fångad från Viljandi insjö. Skulpturen avbildar en liten pojke, som har fångat en stor fisk och som har kommit till marknaden för att sälja den.
Parken är omgiven av Viljandi museum, gamla vattentornet, Park Hotell Viljandi, historiska bostadshus och andra byggnader med arkitekturarv.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Tillträde för rullstol finns
  • Informationstavlor
  • Objektbelysning
  • Gratis parkering