Tillbaka

Sõrve fyr

År 1646 lät Livlands generalguvernör Gabriel Oxenstierna sätta upp ett primitivt landmärke i form av en eldtunna på en liten ö utanför Sõrvehalvöns spets. Höststormerna visade snart att placeringen inte var den bästa möjliga och eldtunnan flyttades till Sõrvehalvöns spets. År 1770 restes där ett stentorn som förstördes under första världskriget. Den nuvarande strutformade fyren i monolit betong byggdes år 1960.
Alla intresserade har även möjlighet att klättra upp till Östersjöns högsta fyr under sommarsäsongen.
Bra atta veta:
• Sõrve fyr har en höjd på 52 meter från marken och 53 meter från havsytan.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Gratis parkering
  • WC
  • Tilläggstjänster
  • Utställning
  • Souvenirer