Tillbaka

Tilleoru vandringsled

Vandringsleden som börjar i Tilleoru, är 4,5 km lång, löper längs floden genom tall- och granskog och kommer fram till Merioone-källan. Större delen av leden går längs privat mark. 

Naturskyddsområdet på sträckan mellan Tille och Möksi kvarnar vid Ahja-flodens övre lopp har syftet att bevara helheten av naturens egna verk - Ahja-flodens djupa dal med sin urskog, övriga dalar, kullar och skogar.

Merioone-källan som ligger på Tilleoru naturskyddsområde är en källa med ultrarent vatten. Man tror att källan är i kontakt med havet och att den är en helig plats. Tallträdet som växer på Merioone klippa har namnet Ristipuu (Korsträd).


Egenskaper och utrustning
Tilläggsinformation
Längd/distans 4.5
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • Gratis parkering
  • Rekreationsområde/picknickplats