Tillbaka

Toolse Ordenfästning

Toolse orfenfästning är en av de yngsta medeltida fästningarna i Estlands Nordkust och ligger samtidigt närmast till havet. Den första husfästningen grundades troligtvis ar orden redan på 1300-talet för försvar av hamnen handelsplatsen och landsvägar. Under Livlands krig bytte fästningen vid flera tillfällen ägare men hamnade till slut till svenskarna. Slutligt förstördes fästningen under det Nordiska kriget i början av 17000-talet. F.n. i ruiner.
· Erbjuds exkursioner som redogör för historia · En spänande äventyrsbana Sjörövarfartuyg På förhandsbeställning ordnas skattejakter och spel.


Egenskaper och utrustning