Tillbaka

Toomemäe park (Dombergets park)

Toomemägi (Domberget) var en gåva från den ryske kejsaren Paul I till Tartu Universitet – tidigare hade stadsborna använt området som betesmark till kor och getter.
Under flera århundraden fungerade Toomemägi som ett bebyggelsecetrum, där det stod en biskopsborg  – centrumet för det medeltida Tartu biskopsstiftet. Under 1800-talets första årtioenden blev området på universitetets plantationskommittés initiativ en offentlig park med nyplanterade träd, belagda gångvägar och broar mellan skyddsvallarna, som tillsammans med anatomihuset, stjärntornet och universitetskliniken blev ett centrum för stadens intellektuella liv. Här finns flera lekplatser.
Tillgång med barnvagn.


Egenskaper och utrustning
  • Möjlighet att boka guidning
  • Estniska
  • Utrustning
  • Tillträde för rullstol finns
  • Passar barn
  • Informationstavlor
  • Objektbelysning
  • Gratis parkering
  • Avgiftsbelagd parkering
  • Rekreationsområde/picknickplats