Tillbaka

Tubalas påle

Det sägs att förr i tiden hade det funnits en påle i Tubala byn, som höll fast Dagö i havets botten.

Pålen som trycktes i jord 2003-07-28 förmedlar den gamla idén men har också avsikten att stödja kulturen på Dagö - minst lika länge som Kõpu fyr har belyst Dagö. Kõpu fyrs fond skapades 1999-07-24 för att stödja kulturlivet på Dagö. Fondens råd bestämde att samtliga bidragsgivare som har gett stöd åt fonden skall få en smidd nål med bidragsgivarens namn.

Traditionellt slår man in de nya bidragsgivarnas nålar festligt i Tubalas påle varje år den 28 juli.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Gratis parkering