Tillbaka

Valgas Romersk-Katolska Pühavaimukyrka

Kyrkan är byggd av jord- och tegelstenar och blev klar år 1907. Litauer och polacker som arbetade på järnvägen hjälpte aktivt till med att bygga kyrkan. Kyrkan verkade till 1940 och från och med 1945 användes byggnaden som varuhus och senare gymnastiksal. Tillbyggnaden blev klar år 1995 och kyrkan renoverades.
Bra att veta: *kyrkan har inget torn pga att den ryska tsarmakten inte gav ett tillstånd för det.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Gratis parkering