Tillbaka

Vandringsleden i Väätsa naturskyddsområde

Den 3 km långa Väätsa vandringsled ligger i Järvamaa i Väätsa naturskyddsområde. Syftet med naturskyddsområdet är att skydda högmossar, fattigmyr och moss-skogar.

Vandringsledens start är markerad med informationsskylt.

När man går längs vandringsleden kan man se en sträcka av den gamla Paide-Tallinn vintervägen. På en 1,2 km moss-sträcka finns vintervägen väl bevarad. Ovanför vintervägen är torvlagrets genomsnittliga tjocklek över 3 m. 

Under herrgårdstiden förenade man myrorna i mitten av mossen med dikar, som man än idag kan se, för att ge fuktighet till höängar vid Lokuta flods uppström. Området mellan myrar som har det förändrade vattensystemet är täckt med en 100 år gammal tallskog som är ovanlig.


Egenskaper och utrustning
Tilläggsinformation
Längd/distans 3.0
  • Utrustning
  • Informationstavlor