Tillbaka

Viru högmosses studieled

Viru högmosse, en av de mest tillgängliga myrarna i Estland, passerar genom skog och myrlandskap som är karakteristiska för Lahemaa nationalpark. Leden är 3,5 kilometer lång och rundans längd 6 kilometer. Studieleden presenterar vegetationen i en högmosse, gamla sanddyner, rullstensåsen och hedskogen. En plankväg leder dig genom högmossen, med ett utsiktstorn i mitten.

Leden är märkt och skyltad.

Bra att veta: Plankvägen fram till utsiktstornet (1400 meter) kan passeras med rullstol och barnvagn. Även tornet är anpassat till särbehov! För att bevara vegetationen och landskapet, gå endast på plankvägen, cykla inte där.


Egenskaper och utrustning
Tilläggsinformation
Längd/distans 3.5
  • Utrustning
  • Tillträde för rullstol finns
  • Informationstavlor
  • Utsiktstorn
  • DC
  • Rekreationsområde/picknickplats
  • Tältområde