Kivi-Jüri monument

Vid korsningen av Heltermaa, Käina och Kõrgessaare vägar från Kärdla står det ett monument gestaltandes ett soldathuvud på ett granitfundament, som på Dagö kallas för Kivi-Jüri. Monumentet är skapat av skulptören Endel Taniloo och arkitekten Ülo Sirp. Kivi-Jüri är Estland största granitbyst och väger 46 ton, varav fundamentet väger 36 ton och själva huvudet väger 10 ton. Monumentet invigdes i september 1966 till minne av alla soldater.

Vid korsningen av Heltermaa, Käina och Kõrgessaare vägar från Kärdla står det ett monument gestaltandes ett soldathuvud på ett granitfundament, som på Dagö kallas för Kivi-Jüri. Monumentet är skapat av skulptören Endel Taniloo och arkitekten Ülo Sirp

Egenskaper och utrustning