Kohtla Gruvpark – museum

Konferensrum med modern inredning ligger på andra våningen av gruvpark-muséets besökcentrum. Med en konferens kan man ansluta ett besök till gruvpark-muséet, ta del av bil- eller ATV-safari med brännstentema i en gruvterräng, äventyrsutflykt, lagtrening, använda sportanläggningar (på vinter ett belyst skidspår, tubåkning, skidhopp eller snöbräd med möjlighet att låna utrustning. På sommaren baddamm, rollerbana, spelplats, motionspår, väggklättring med instruktör, bastu, hyr av skidstuga.

Konferensrum med modern inredning ligger på andra våningen av gruvpark-muséets besökcentrum. Med en konferens kan man ansluta ett besök till gruvpark-muséet, ta del av bil- eller ATV-safari med brännstentema i en gruvterräng, äventyrsutflykt, lagtren

Egenskaper och utrustning
Newsletter