Koidulapark Hotell seminarielokaler

Koidulapark Hotell erbjuder sina gäster ett sammanträdesrum med gratis wifi-förbindelse. Från sammanträdesrummet kan man genom dörr träda till hotellets terass för en paus.

Egenskaper och utrustning
Newsletter