Koigi herrgård

Under 1700-talets andra hälft påbörjade Johann Adam von Grünewaldt en ombyggnad av herrgården efter ekonomiska möjligheter och dåtida arkitektoniska trendriktningar. Huvudbyggnaden som stod färdig 1771 är av sten och går i tidigklassicistisk stil med inslag av barock. Den hade från början en rektangulär utformning med ett högt, valmat tak. Senare utfördes där en grundlig ombyggnation där flyglarna som vetter mot gården byggdes. Herrgårdens huvudbyggnad renoverades 2008-2009 med stöd av europeiska finansmekanismer och Koigi kommun. Resultatet är en tidlös byggnad med moderna möjligheter.

Nya Koigi herrgårds trädgård finns öppen.

Under 1700-talets andra hälft påbörjade Johann Adam von Grünewaldt en ombyggnad av herrgården efter ekonomiska möjligheter och dåtida arkitektoniska trendriktningar. Huvudbyggnaden som stod färdig 1771 är av sten och går i tidigklassicistisk stil med

Egenskaper och utrustning