Konferens i Kääriku

Vi erbjuder olika lokaler för anordnande av konferens, seminarium eller föreläsningar. Bra möjligheter till grupparbete i olika rum och för senare gemensamma diskussioner i en större lokal. Som omväxling till klassiska seminarielokaler kan grupparbete även genomföras utomhus på Kääriku sluttningar, med vacker utsikt över sjön.
Förena sakligt arbete med avkopplande atmosfär i Kääriku!
Efter tankearbete kan nya krafter inhämtas på vandringsleder eller i bastun vid den vackra sjön.
OBS! Kekkonens bastu är gratis för alla som har beställt ett konferenspaket.

Se erbjudandet på: www.kaariku.com/konverentsikeskus

Vi erbjuder olika lokaler för anordnande av konferens, seminarium eller föreläsningar. Bra möjligheter till grupparbete i olika rum och för senare gemensamma diskussioner i en större lokal. Som omväxling till klassiska seminarielokaler kan gruppar

Egenskaper och utrustning
Newsletter