Kõue herrgård

Kõue herrgård omnämndes för första gången i danska Värdeboken år 1241, då den medeltida vasallfästningen byggdes. Man har bevarat huvudbyggnadens slingrande klassicistiska utseende med avancerade former från 1700-talet under alla renoveringsarbeten.  

Kõue herrgård var hemmet till världskände upptäcktsresanden Otto von Kotzebue. Huvudbyggnadens inredning är inspirerad av Kotzebues resor runt om i världen.

I herrgården ligger ett magnifikt inrett boutique-hotell, en vinkällare, ett cigarr-rum, en restaurang och ett bibliotek. Man kan anordna speciella evenemang i majestätisk och elegant miljö.

Kõue herrgård omnämndes för första gången i danska Värdeboken år 1241, då den medeltida vasallfästningen byggdes. Man har bevarat huvudbyggnadens slingrande klassicistiska utseende med avancerade former från 1700-talet under alla

Egenskaper och utrustning